Kalsiyum Karbonat – Kalsit

Kalsiyum Karbonat – Kalsit

Kalsiyum karbonat
Ultra İnce Kalsiyum Karbonat – Çok Fonksiyonlu Dolgu
Mikronize Kalsiyum Karbonat – Kaplamalı ve Kaplamasız
Granüle Kalsiyum Karbonat

Kalsiyum karbonatlar yer kabuğunda en bol bulunan minerallerden biridir. Fosillerden oluşan kireçtaşı ve tebeşir ile tortul kayaçların başkalaşımından oluşan mermer formunda bulunurlar. Türkiye, saf ve beyaz Kalsit ocaklarının anavatanıdır.

Kalsiyum karbonat veya CaCO3, yer kabuğunun %4’ünden fazlasını oluşturur ve dünyanın her yerinde bulunur. En yaygın doğal formları, milyonlarca yıl boyunca küçük fosilleşmiş salyangozların, kabuklu deniz hayvanlarının ve mercanların kabuklarının çökelmesiyle üretilen tebeşir, kireçtaşı ve mermerdir. Her üç form da kimyasal olarak aynı olmasına rağmen, saflık, beyazlık, kalınlık ve homojenlik gibi birçok açıdan farklılık gösterir. Kalsiyum karbonat, insanoğlunun bildiği en kullanışlı ve çok yönlü malzemelerden biridir.

Çoğumuz kalsiyum karbonatla ilk kez karatahta tebeşiri kullandığımız okul sınıflarında karşılaşırız. Tebeşir, 10.000 yılı aşkın bir süredir yazı aracı olarak kullanılmaktadır ve ince, mikro kristalli bir malzemedir. Kalker olarak, kalsiyum karbonat biyojenik bir kayadır ve tebeşirden daha sıkıştırılmıştır. Mermer olarak, kalsiyum karbonat, tebeşir veya kireç taşının yüksek sıcaklık ve basınç koşulları altında yeniden kristalleştirilmesiyle oluşan kaba kristalli, metamorfik bir kayadır. Kuzey Amerika ve Avrupa’da büyük mermer yatakları bulunur; örneğin, Michelangelo’nun heykellerini yaptığı saf beyaz “heykelci”nin evi olan Carrara, İtalya’da.

Kalsiyum karbonat endüstriyel amaçlarla kullanıldığı için madencilik veya taşocakçılığı ile çıkarılır. Saf kalsiyum karbonat, mermerden üretilebilir veya karbondioksitin bir kalsiyum hidroksit çözeltisine geçirilmesiyle hazırlanabilir. Daha sonraki durumda, kalsiyum karbonat karışımdan türetilir ve “çökeltilmiş kalsiyum karbonat” veya PCC adı verilen bir ürün derecesi oluşturur. PCC, 2 mikron çapında çok ince ve kontrollü bir parçacık boyutuna sahiptir, özellikle üretimde yararlıdır Diğer birincil endüstriyel ürün türü “öğütülmüş kalsiyum karbonat” veya GCC’dir. GCC, adından da anlaşılacağı gibi, birçok farklı endüstriyel ve farmasötik uygulama için boyuta ve diğer özelliklere göre sınıflandırılmış toz benzeri bir form oluşturmak için kireç taşının ezilmesini ve işlenmesini içerir.

Kalsiyum karbonat üzerine yapılan bir çalışma, tebeşir, kireçtaşı ve mermerin kökeninin sığ sulara dayandığından, dünyanın tarihi hakkında önemli dersler sağlar. Bu nedenle, birçok kıtada aynı yaşta büyük miktarlarda tebeşir birikintilerinin bulunduğu gözlemi, dünya çapında kabuklu organizmaların geliştiği sığ suların olduğu bir dönemin var olduğunun keşfedilmesine yol açtı. Bazıları bunu İncil’deki tufan için kanıt olarak sunuyor. Mevcut tortulardan elde edilen kalsiyum karbonat çözeltileri, günümüzde canlı organizmalara koruyucu kabuklarını ve iskeletlerini büyütmeleri için ihtiyaç duydukları materyali sağladığından, doğa bu iyiliğe karşılık verir. Örneğin yumurta kabukları yaklaşık %95 oranında kalsiyum karbonattan oluşur.

Ürünü Paylaş